Publicerat 9 juli 2021
Uppdaterad 12 juli 2021

3 anledningar varför man bör ha ett gaslarm

1. För att skydda människor och djur

Vissa gaser är skadliga och till och med dödliga vid en viss koncentration. Det farliga är även att i många fall märker man inte av gasen då den kan vara både färg- och luktlös. I äldre tiders gruvor var det gruvarbetare som dog i kolmonoxidförgiftning när man grävde sig längre ner i gruvorna. Då kolmonoxid är både färg- och luktlös var det omöjligt för arbetarna att känna att de exponeras för gasen. Detta ledde så småningom till att man tog med sig kanariefåglar ner i gruvorna.

Ett ordentligt gaslarm varnar vid för hög koncentration av en viss gas. Vanligtvis sätter man upp flera larmnivåer för olika koncentrationer av gasen, där första larmnivån är en bra bit ifrån en dödlig koncentration. Genom detta kan man utrymma lokalen eller utrymmet och sätta sig i säkerhet.

Dödsfall är extremfallet vid exponering av farliga gaser, men faktum är att de kan ha skadlig påverkan redan vid låga halter. Kolmonoxid försämrar blodkropparnas förmåga att transportera syre, vilket gör att kroppens olika organ tar skada.

2. För att skydda egendom

Gaser kan vara giftiga och kvävande men det finns också många gaser som är brandfarliga. Gasol, vätgas och kolmonoxid är exempel på brandfarliga gaser. Vid en viss koncentration av den brännbara gasen uppstår en så kallad stökiometrisk blandning av luft och gas. Detta är den idealiska brännbarhetshalten för gasen, för vilket ger snabbast möjliga förbränning och leder till en explosion.

Alla verksamheter som hanterar eller riskerar att komma i kontakt med brandfarliga gaser bör vara angelägna om att installera ett gaslarm. En läckande gasflaska kan innebära en stor risk för både liv och egendom. Med en gasvarnare kan faran identifieras och åtgärdas i tid, innan en eventuell katastrof. Exempelvis kan fläktar kopplas till centralenheten, som går igång och vädrar ut gasen vid en angiven larmnivå.

3. För att följa regelverket

Beroende på verksamhet och om man hanterar gaser i verksamheten så kan det finnas krav på att ha ett gasvarningssystem. Paragrafen nedan är från Arbetsmiljöverkets föreskrifter om gaser.

8 § I anslutning till plats där gas hanteras skall vid behov finnas utrustning för gasmätning, vindriktningsvisare samt möjlighet att utlösa gas- eller brandlarm. (AFS 1997:56)

Arbetsmiljöverket har även satt upp gränsvärden för vilken nivå på gaser som är tillåtet för en arbetstagare att andas in. För att säkerställa att gaserna ligger på en acceptabel nivå och regelverket följs så bör man övervaka gasnivåerna med hjälp av gaslarm.

 

Är ni i behov av gasvarnare? Se vårt utbud av gaslarm, både portabla och stationära med detektorer. Vi svarar gärna på frågor kring gaslarm eller om ni vill ha hjälp i ert val av larm, kontakta oss på 08-774 05 90 eller info@proregcontrol.se.


Våra leverantörer

Mocon/dansensor partner Ebro Xylem partner Oldham partner GMI partner Kundo partner Safenic partner Logico2 partner Sensotran partner MCQ Instruments partner