Publicerat 4 februari 2020

Fåglar som gaslarm?

Människan har i flera hundra år utvunnit metaller, kol och andra råvaror ur gruvor. När man grävde sig längre och längre ner i gruvan så upptäckte man snart att kolmonoxidförgiftning kunde uppstå eftersom arbetare dog av kvävning. Som lösning på detta kom man på att använda kanariefåglar som ett sorts “gaslarm” nere i gruvan.

Det var i 1800-talets Tyrolen och Harz (i dagens Tyskland och Österrike) som man började använda kanariefåglar för att varna för höga halter kolmonoxid. Fåglarna fördes ned i den mörka gruvan och sattes i en bur hängandes i gruvtaket. När halten av den luktfria och osynliga gasen kolmonoxid ökade så påverkade det kanariefågeln som svimmade av eller dog. Detta var en tydlig signal för gruvarbetarna att genast avsluta arbetet och ta sig upp ur gruvan. Då kanariefåglar är känsligare för kolmonoxid än människor så reagerar de snabbare på en ökad halt i luften, innan det börjar påverka människor.

Gruvarbetera med fågel som gasvarnare

År 1911 blev det lag i Storbritannien att ha minst två kanariefåglar eller möss i varje kolgruva. Då möss ibland kunde somna i sina burar var det svårt för arbetarna att avgöra om de hade blivit kolmonoxidförgiftade eller om de bara sov. Kanariefåglar var mer tillförlitliga på så sätt att de satt kvar på sin pinne även när de sov, men ramlade av pinnen vid förgiftning.

Kanariefåglar användes i brittiska gruvor ända fram till 1987 då de sista fåglarna ersattes med elektroniska gasvarnare. Vid utfasningen 1986 användes det fortfarande ca. 200 kanariefåglar som gaslarm i den brittiska kolgruveindustrin.

Fågelbur för kanariefågel i gruva

I slutet på 1800-talet konstruerades en fågelbur speciellt framtagen för att användas i gruvor. Den hade en öppning med ett spjäll som stängdes om fågeln visade tecken på förgiftning. Ventilen öppnades på syrgasflaskan på toppen av buren och återupplivade på så sätt fågeln. När man började använda kanariefåglar i gruvorna så dog fåglarna, men med denna konstruktion överlevde de och kunde därmed agera gaslarm flera gånger.

För att skydda sig mot skadliga gaser som innebär fara för individer och egendom är det viktigt att ha ett ordentligt gaslarm. Istället för att använda sig av en kanariefågel så rekommenderar vi ett robust elektroniskt gaslarm med högt ljudlarm och blinkande varningsljus. Se vårt utbud av både portabla gaslarm och stationära gasvarningsenheter med detektorer här.


Våra leverantörer

Mocon/dansensor partner Ebro Xylem partner Oldham partner GMI partner Kundo partner Safenic partner Logico2 partner Sensotran partner MCQ Instruments partner