Publicerat 30 januari 2020
Uppdaterad 11 augusti 2021

Varför gasmixer?

Varför köpa en gasmixer när man kan köpa färdigblandad gas? Det finns flera anledningar till att det är fördelaktigt att blanda sin egna gasblandning med en gasmixer istället för att köpa färdigblandat.

Spara pengar

Den förmodligen största anledningen till att många företag väljer att blanda sin egna gas är kostnadsbesparingen. Gas kostar pengar och det är dyrare att köpa gas som är färdigblandad efter egna önskemål än att köpa in de olika gaserna separat. För produktioner som förbrukar stora mängder gas kan det bli en omfattande besparing att blanda gasen själv med en gasmixer. Genom att kombinera en automatisk gasmixer med en utrustning för gasanalys kan gasflödet justeras automatiskt för en ökad kvalité och mindre slöseri med gas. Det är inte ovanligt att företag reducerar sin gaskonsumtion med 30-40% i samband med att gasmixnings- och gasanalysprocesserna uppgraderas, vilket blir en rejäl kostnadsbesparing i längden. Inom några år har man tjänat in investeringen och med tanke på att utrustningarna är byggda för att fungera i minst 15-20 år så kan man räkna med en kostnadsbesparing många år framöver.

Få full kontroll

Då det kan vara bekvämt med en färdig gasblandning lämnar det dock inte något utrymme för justeringar. Med en gasmixer kan blandningen justeras efter egna behov. Detta är användbart om det t.ex. ska förpackas andra produkter i produktionslinjen eller för att utföra tester. För t.ex. laboratorier och i miljöer där tester av gaser och gasblandningar utförs är det viktigt med en gasmixer som klarar små finjusteringar av gasflödet, ingen ”cut-off” och kan hantera en låg minsta börvärdesjustering.

Med en gasmixer och en on-line gasanalysator som MAP Check 3 kan all data loggas automatiskt i programvaran. Öppna datorn och hämta historik från igår, förra veckan eller förra månaden, vilket är användbart vid t.ex. klagomål från kund. Då kan man enkelt spåra när problemet uppstod och hur många produkter som påverkats.

 

Vi har både gasmixers med kapacitet för höga gasflöden lämpade för bland annat livsmedelsproduktioner, såväl som gasmixers för låga gasflöden med mycket finkänslig justering av flödet och utan “cut-off”, som passar för laboratorier och testmiljöer. Se vårt utbud av gasmixers här. Vill ni veta mer om olika lösningar för gasmixning och gasanalys som kan effektivisera produktionen och spara pengar? Vi hjälper er gärna ta fram en lösning för er verksamhet, kontakta oss på info@proregcontrol.se eller 08-774 05 90.


Våra leverantörer

Mocon/dansensor partner Ebro Xylem partner Oldham partner GMI partner Kundo partner Safenic partner Logico2 partner Sensotran partner MCQ Instruments partner