Publicerat 30 januari 2020
Uppdaterad 22 juni 2021

Traditionella gasmixers, så kallade MFC-mixers, har vanligtvis 10% “cut-off”. Det betyder att om mixern är byggd för ett gasflöde på mellan 0-1000 mL/min så börjar mixern fungera som den ska med högst noggrannhet från 100 mL/min.


Våra leverantörer

Mocon/dansensor partner Ebro Xylem partner Oldham partner GMI partner Kundo partner Safenic partner Logico2 partner Sensotran partner MCQ Instruments partner