Publicerat 30 juni 2021

Kalibrering av instrument

Ordet kalibrering kommer från när man förr i tiden tillverkade vapen för hand. Man använde mallar för att måtten på vapnens mynning och ammunitionens kaliber skulle bli rätt.

Kaliber

Att kalibrera sitt instrument är mycket viktigt för att utrustningen ska mäta rätt. Med tiden kan nämligen utrustningen börja mäta fel och ju längre tid man väntar med att kalibrera, desto större fel riskerar instrumentet att mäta.

Under en kalibrering testas instrumentet för de gaser det ska mäta, för att kontrollera att det mäter korrekt.

Kalibreringscertifikat

För våra instrument finns ett kalibreringsintervall som rekommenderas att följa. Intervallet varierar beroende på vad det är för instrument, men kan vara från en gång var 6:e månad upp till en gång var tredje år. Kontakta oss om ni är osäkra på när ert instrument ska kalibreras.

Efter utförd kalibrering erhålls ett kalibreringscertifikat som styrker kalibreringens validitet. På certifikatet står bland annat vilka gaser som använts vid kalibreringen samt de mätvärden som registrerats. Detta dokument är viktigt att kunna visa upp för kontrollorgan för att uppvisa att kalibrerings- och serviceintervall följs vilket styrker mätningarnas validitet.

 

Vad görs vid en kalibrering?

Vi kombinerar alltid en kalibrering med en allmän översyn och service för att er utrustning ska fungera som den ska. Det vi utför är enligt nedan.

  • Visuell kontroll

En okulär besiktning av utrustningen för eventuella yttre skador och reparation av dessa om de påverkar enhetens funktionalitet.

  • Kontroll och funktionsprov av hela utrustningen

Test av enhetens funktioner för att se till att dessa fungerar som de ska.

  • Eventuellt byte av enskilda delar

Byte av delar som har begränsad livslängd eller ett visst bytesintervall, såsom t.ex. sensorer, filter, mätgasslangar etc.

  • Kontroll och eventuell injustering av mätgasflöde, tryckdifferens, spänningar etc.

Här kontrolleras utrustningens mätvärden och kalibreringar och justeringar av sensorer görs för att säkerställa att utrustningen mäter korrekt.

  • Funktionsprov efter service och kalibrering

Vi kontrollerar och säkerställer att er utrustning fungerar som den ska efter kalibreringen.

  • Dokumentering av utfört arbete inklusive kalibreringscertifikat

Vi skickar ut ett kalibreringscertifikat med mätvärden per post eller mejl.

  • Utbildning om så önskas

Om så önskas kan vi även utbilda personal i handhavandet av enheten.

Kan man kalibrera på egen hand?

Förutom att det krävs speciell utbildning från utrustningens leverantör så använder vi oss även av kalibreringsutrustning speciellt framtagen för varje instrument som ska kalibreras. Det är därför inte möjligt att på egen hand kalibrera sitt instrument.

Vår serviceavdelning utför kalibrering, service och reparationer såväl ute hos kund som på plats i vår egen serviceverkstad. Läs mer om vår serviceavdelning här. För att komma i kontakt med serviceavdelningen så är vi enklast tillgängliga på telefon 08-774 05 90 eller e-post info@proregcontrol.se.


Våra leverantörer

Mocon/dansensor partner Ebro Xylem partner Oldham partner GMI partner Kundo partner Safenic partner Logico2 partner Sensotran partner MCQ Instruments partner