Publicerat 22 april 2020
Uppdaterad 24 juni 2021

Täthetskontroll av förpackningar

Syftet med att förpacka med modifierad atmosfär (MAP) är för att produkterna ska hålla sig längre. I butikshyllan såväl hemma hos slutkund ska produkten hålla sig fräsch.

För detta krävs två saker:

  1. Rätt gasblandning i förpackningen
  2. Förpackningen måste vara tät

För information angående vilken gasblandning som rekommenderas för olika produkter, se denna guide.

Det är viktigt att förpackningen är tät för att den inte ska läcka in syre. Atmosfären i förpackningen är modifierad för just den specifika produktens hållbarhet, men om förpackningen läcker in vanlig luft kommer inte atmosfären i förpackningen vara modifierad längre.

Hål och läckage är ofta omöjligt att upptäcka med blotta ögat eller genom att klämma och känna på förpackningen. Detta eftersom hålet kan vara så litet som några tiondels millimeter. Produkten kan verka vara okej, men inom några timmar eller dagar kan förpackningen ha läckt in tillräckligt med syre för att mögel och bakterier kan börja växa. I ett test undersöktes hur lång tid det tar för syre att tränga in i läckande förpackningar som visade att för en förpackning med ett hål så litet som 50 mikron (hälften av tjockleken på ett hårstrå) tar det ca. 3 dygn för förpackningen att komma upp i en syrehalt av 10%, vilket är tillräckligt för att bakterier och mögelsvampar ska kunna växa.

Täthetskontroll av förpackningar

Ser du om dessa produkter läcker?

 

Anledningen till läckage kan vara många. Det kan vara allt ifrån problem vid svetsningen av förpackningen till att det sticks hål på förpackningen när den hanteras. Oavsett hur läckaget uppkommit är det viktigt att det upptäcks och berörda produkter sorteras bort. Produkter som snabbt blir dåliga är en potentiell katastrof för varumärket med upprörda kunder som följd när datumstämpeln blir missvisande.

Metoder

Det finns två vanliga metoder för att läckagetesta förpackningar, vattenbad och oförstörande test.

oförstörande läckagetest vs vattenbad

Vattenbad

Liknar metoden när man ska hitta punkteringen på ett cykeldäck.  I denna metod sänker man ner förpackningen i en behållare med vatten och ser om det läcker ut luftbubblor som visar att det finns läckage. Denna metod är individberoende då vissa är mer noggranna än andra när de läckagetestar. Luftbubblor kan även fastna i fickor under förpackningen när man sänker ner den i vattnet och försvåra upptäckten av läckage.

Ett annat problem med denna metod är att den är förstörande. Testade förpackningar, även godkända, bör kasseras då de räknas som kontaminerade eftersom vattenbad är en källa för ansamling av bakterier. Förutom att det är negativt ur miljö- och kostnadsperspektiv och ohygieniskt att plaska med vatten i produktionen innebär det även en tidsåtgång att ständigt behöva byta vatten i behållaren.

Oförstörande läckagetest

Som namnet antyder innebär denna metod att förpackningen inte behöver kasseras efter genomfört täthetsprov. Det innebär att godkända produkter kan skickas ut till kund efter test. Denna metod gör det möjligt att testa samtliga produkter om så önskas för att säkerställa att alla förpackningar som går ut till kund håller måttet.

I ett oförstörande läckagetest med t.ex. LeakPointer eller LeakMatic skapas ett vakuum runt produkten vilket gör att CO2 som läcker ut ur eventuella hål i förpackningen kan detekteras. Testet görs automatiskt och resultatet kommer upp på displayen om förpackningen läcker, vilket gör det väldigt enkelt att läckagetesta förpackningar.

Bland läckagetestare finns off-line- och on-line-utrustningar. LeakPointer 3 är en off-line läckagetestare där provet genomförs manuellt genom att användaren placerar produkten i enhetens kammare och stänger locket. Då det är möjligt att testa samtliga produkter med denna utrustning används den oftast för stickprovskontroller.

För on-line (på linjen) läckagetest finns LeakMatic II som integreras i produktionslinjen. Denna utrustning används då man vill testa samtliga förpackningar och automatisera täthetskontrollen. Automatisk utstötning kopplas vanligtvis in för att sortera ut förpackningar som läcker.

Stickprov och on-line täthetskontroll

LeakPointer 3 och LeakMatic II.

 

Har ni frågor kring läckagekontroll och MAP så hjälper vi er gärna. Vi har många års erfarenhet av kvalitetskontroll av förpackningar. Kontakta oss på 08-774 05 90 eller info@proregcontrol.se så hjälper vi er!


Våra leverantörer

Mocon/dansensor partner Ebro Xylem partner Oldham partner GMI partner Kundo partner Safenic partner Logico2 partner Sensotran partner MCQ Instruments partner