LeakMatic II


LOADING IMAGES

Helautomatisk ickeförstörande täthetskontroll

Tätheten garanteras på alla dina förpackningar innehållandes modifierad atmosfär (MAP) med täthetskontroll utförd av LeakMatic II.

Med rätt fokus på täthetsproblemet kan fördelarna lätt ses i kostnadsminskningar. En väletablerad kvalitetssäkring kommer att ge minskad kassering, färre produktreturer, minskad arbetstid och minskad förlust av maskintid. Därmed kommer en god vinst på investerad tid.

Mocon har utvecklat en kompakt on-line täthetskontroll, som ger möjlighet att upptäcka otäta paket i hela fraktkartonger. Med hjälp av spårgasen CO2 som redan finns i MAP-förpackningen är det möjligt att testa alla paket strax efter det har lämnat förpackningsmaskinen.

Denna testmetod är naturligtvis ickeförstörande och dessutom är det möjligt att testa 4-6 fraktkartonger per minut.

Fördelar:

 • Kvalitetssäkring beträffande täta produkter
 • Minimerar risken för dyra produktreturer på grund av läckande förpackningar
 • Undvik otäta förpackningar p.g.a. livsmedel i fogarna
 • Upptäck maskinmekaniska fel på förpackningen direkt, till exempel, felaktig tätningsinställning (värme, tryck och tidsinställning)
 • Stora kostnadsbesparingar
 • Snabb upptäckt av mikroläckage
 • Oförstörande täthetskontroll
 • Lätt att ställa in och använda
 • Registrerar data och statistik
 • Testar 100% av dina paket direkt från produktionslinjen
 • Testar 4-6 fraktkartonger per minut

 

LeakMatic_II

Våra leverantörer

Mocon/dansensor partner Ebro Xylem partner Oldham partner GMI partner Kundo partner Safenic partner Logico2 partner Sensotran partner MCQ Instruments partner