OLCT 100


LOADING IMAGES

Detektor för syre och giftiga samt explosiva gaser

Upptäcker alla potentiella giftiga gaser samt explosiva gaser som CO (kolmonoxid), NH(amoniak), H2S (svavel), etc.

Transmitter-sensorer: lättantändliga och giftiga gaser samt syrgas.

 • Flamsäkert eller egensäkert godkännande*
 • Bakgrundsbelysning
 • Förkalibrerat sensorblock
 • Lokal, enkel kalibrering
 • IP66
 • Olika versioner:
  • Flamsäkert eller egensäkert sensorblock
  • Giftig gas eller syrgas-versioner
  • Med eller utan display
  • Inbyggd eller fristående cell
 • Certifierad ATEX II 2GD

 

olct100

Ladda ner

Våra leverantörer

Mocon/dansensor partner Ebro Xylem partner Oldham partner GMI partner Kundo partner Safenic partner Logico2 partner Sensotran partner MCQ Instruments partner