Dansensor ISM-3


LOADING IMAGES

Mocon/Dansensor

Stationär syremätare

ISM-3

Dansensor ISM-3 är en digitalt kontrollerad syremätare som kan mäta syrehalten i gaser eller en gasmix av inerta gaser. Med sitt självdiagnotiserande system och sina två programmerbara gaslarm övervakar ISM-3 kontinuerligt syrenivån och varnar användaren om syrenivån överstiger den förprogrammerade gränsen. Syremätaren är kapabel till att upptäcka syrehalter ner till 1 ppm och detta gör den väldigt enkel att använda.

Det finns flertalet fördelar jämfört med andra produkter på marknaden. Exempelvis har ISM-3 en hög tillförlitlighet och precision där den alltid visar rätt syrenivå med en marginal mindre än ±1%. Den kräver även väldigt lite underhåll och är smidig för användaren att använda. Syremätaren har dessutom ett självdiagnotiserande system som själv kontrollerar vitala värden och larmar vid behov.

Funktioner

  • 2 gaslarm för övervakning av syrenivån
  • Provgasförsörjning med gastryck eller intern pump (beroende på version av produkt)
  • Olika inställningsmöjligheter för anpassning till analysatorapplikationen
  • 0/4 – 20 mA som standard (tillval: 0-10V om specificerat i beställningen)

Tekniska specifikationer

Tillgängliga konfigurationerDansensor ISM-3iDansensor ISM-3x
Vikt3,7 kg3,8 kg
Produktstorlek (HxWxD)Utrustning: 125x185x125 mm
Skärm: 96x96x20 mm
Ram: 3 mm för panelmontering
Utrustning: 125x185x160 mm
Skärm: 96x96x20 mm
Ram: 3 mm för panelmontering
ISM-3 produktblad

Våra leverantörer

Mocon/dansensor partner Ebro Xylem partner Oldham partner GMI partner Kundo partner Safenic partner Logico2 partner Sensotran partner MCQ Instruments partner