Koldioxidlarm LogiCO2


LOADING IMAGES

LogiCO2

Koldioxidlarm LogiCO2

LogiCO2s koldioxidlarm CO2 Mk9 Detector Base SET är designad för att mäta koldioxidnivån i ett bestämd område. Utrustningen kommer utlösa ett larm utifall koldioxidnivån når en nivå som anses farlig i enlighet med de säkerhetsföreskrifter som gäller för området utrustningen övervakar.

Det grundläggande koldioxidlarmet består av en centralenhet (med digital display), en (upp till åtta) sensorenheter och ett larmsystem med ljus samt ljud. Ett separat system tillför ström till systemet.

Sensorenheterna använder sig av infraröd analys för att att upptäcka koldioxid. Systemet mäter både STEL (kortvarig gräns) såväl som TWA (tidsvägt genomsnitt) av koldioxidnivån. Utrustningen ger också en synlig identifikation av koldioxidnivåerna vid stället sensorenheterna befinner sig. Det visar sig på en skärm vid centralenheten tillsammans med instruktioner om hur du ska agera vid olika larmsituationer och där det även finns möjlighet till översättning till de flesta språk (svenska och engelska finns tillgängliga).

CO2-larmet genomför automatiska kalibreringar med jämna mellanrum som leder till att manuell kalibrering under normala omständigheter inte är nödvändigt.

En korrekt installerad utrustning visar kontinuerligt koldioxidnivån. Ett LED ljus som lyser indikerar att sensorn är i drift och fungerar som den ska. Om koldioxidnivån når en koncentration på 1,5% (förinställt lågt larm) så kommer centralenheten sända ut en ljudsignal samtidigt som de röda LED ljusen kommer tändas. Även det separata larmsystemet larmar via ljus samt ljud. Denna process kommer även hända utifall TWA under 8 timmar överstiger 5000 ppm. Om koldioxidnivån når en koncentration på 3% (förinställt högt larm) så kommer centralenheten sända ut ett ljud och “högt larm” lamporna tändas. Även det separata larmsystemet larmar via lampor samt ljud.

Fördelar:

  • Automatiska kalibreringar för att minimera antalet manuella kalibreringar.
  • Möjlighet till två sorters larm (lågt larm och högt larm)
  • Avläsning av både TWA och STEL nivåer av koldioxid.
  • Lång livstid tack vare den enkla driften.

Här kan du läsa mer om CO2 Mk9 Detector Base SET på LogiCO2s egna hemsida

Här kan du läsa mer om LogiCO2

 

Våra leverantörer

Mocon/dansensor partner Ebro Xylem partner Oldham partner GMI partner Kundo partner Safenic partner Logico2 partner Sensotran partner MCQ Instruments partner