MAP-Instrument

Mocon / dansensor logotyp MCQ instruments logotyp

MAP Instrument för livsmedelskontroll

Kontroll av förpackningar med modifierad atmosfär (MAP) genom gasanalys, syremätning och gasmätning.

 

Användningsområden för MAP instrument

Med hjälp av så kallade MAP instrument kan man göra gas- och syreanalyser samt gas- och syremätningar. Syremätningar och gasmätningar används vanligen för att kontrollera om en förpackning är hel och fri från läckage och mätningen görs vanligen i förpackningar mellan produkt och emballage.

Vi erbjuder olika typer av gasmätare och syremätare som passar för löpande kontroller i produktionslinjen, för stickkontroller. Är du i behov av att utföra gasanalyser av egentillverkade gasblandningar så erbjuder vi även gasmixers som gör att du får kontroll över gasen du skapar. Hos oss hittar du syremätare och gasmätare som passar för både större produktion och för mindre laboratorier.

 

Vår leverantör Mocon / Dansensor

Mocon/Dansensor är en global leverantör av kvalitativa utrustningar för MAP inom livsmedelsindustrin. Mocon/Dansensor erbjuder både manuella som digitala gasmixrar, analysutrustning för mätning av restsyre, gasmixers, flödesstyrning med mätning, samt täthetskontroll.

 

Kort om våra MAP instrument:

 

  • Alla MAP instrument levereras med 1-års fabriksgaranti.

 

  • Instrumenten är anpassade för livsmedelsproduktion och är enkla att hålla rena.

 

  • MAP instrumenten uppfyller europeiska normer såsom HACCP, ISO, och CE mm.

Våra leverantörer

Mocon/dansensor partner Ebro Xylem partner Oldham partner GMI partner Kundo partner Safenic partner Logico2 partner Sensotran partner MCQ Instruments partner