MAP-Instrument

MCQ instruments

MAP Instrument för livsmedelskontroll

Kontroll av förpackningar med modifierad atmosfär (MAP).

Mocon/Dansensor är en global leverantör av kvalitativa utrustningar för MAP inom livsmedelsindustrin. Mocon/Dansensor erbjuder både manuella som digitala gasmixrar.

Mocon/Dansensor erbjuder analysutrustning för mätning av restsyre, gasmixers, flödesstyrning med mätning, samt täthetskontroll.

Alla MAP instrument levereras med 1-års fabriksgaranti.

Instrumenten är anpassade för livsmedelsproduktion och är enkla att hålla rena.

Uppfyller europeiska normer, HACCP, ISO, CE mm.

Våra leverantörer

Mocon/dansensor partner Ebro Xylem partner Oldham partner GMI partner Kundo partner Safenic partner Techik partner Novasina partner MCQ Instruments partner