Gasanalys

Logotyp för Mocon/Dansensor.

Gasanalys on-line

“On-line” är engelska för “på linjen” vilket betyder att utrustningarna integreras i produktionslinjen istället för att produkter manuellt väljs ut för stickprovskontroller. Utrustningarna integreras i produktionslinjen på så sätt att produkten stöts ut eller att linjen stoppas helt om gasblandningen inte är rätt i förpackningen. Instrumenten har även automatisk dataloggning vilket gör att det går att spåra felaktiga produkter för att t.ex. se hur många produkter som påverkats av produktionsfelet.

Vi hjälper er med val av gasanalysinstrument och att integrera den i produktionslinjen. Kontakta oss på info@proregcontrol.se eller 08-774 05 90.

Våra leverantörer

Mocon/dansensor partner Ebro Xylem partner Oldham partner GMI partner Kundo partner Safenic partner Techik partner Novasina partner MCQ Instruments partner