CheckMate 3


LOADING IMAGES

Mocon/Dansensor

Restsyremätare för O2 och O2/CO2

Restsyremätare för flexibel, snabb och korrekt gasanalys i främst livsmedels- och läkemedelsförpackningar.

Om en sak är viktig vid mätning av restsyre i en förpackning så är det repeterbarheten, att kunna ge samma mätvärden gång på gång. Genom att testa förpackningarna med CheckMate 3 från Mocon/Dansensor kontrolleras att produkterna lever upp till kundens förväntningar.

Med hjälp av CheckMate 3 restsyremätare kan du testa förpackningar med modifierad atmosfär enkelt och kostnadseffektivt, en nödvändighet för producenter med stora volymer och den kvalitetsmedvetna. Operatörerna kan med ett ögonkast se om gassammansättningen ligger inom de fastställda nivåerna. Restsyremätaren ger även den spårbarhet du behöver, då information om varje förpackning kan lagras i själva enheten eller överföras antingen till CheckMate 3:s programvara eller till tredje person. Eftersom olika produkter har olika krav på tester kan CheckMate 3 anpassas till praktiskt taget alla system för kvalitetskontroll, vilket gör det enklare än någonsin att upprätthålla varumärkets rykte.

 

Vad är fördelarna med restsyremätare CheckMate 3?

 • Sparar arbetstid och pappersarbete tack vare automatisk dataloggning.
 • Enkel överföring av kvalitetskontrolldata till CheckMates mjukvara för PC eller till tredje parts programvara.
 • Pålitlig kvalitetskontroll av produkter förpackade med MAP (modifierad atmosfär paketering).
 • Enkel hantering – minimal utbildning krävs.
 • Låga underhållskostnader – 12 månader mellan varje kalibrering.

 

Vad har restsyremätare CheckMate 3 för funktioner?

 • Stor lättläst 5-tumsskärm med touch-funktion.
 • Finns för antingen syre- (O2) eller kombinerat syre/koldioxid- (O2/CO2) mätning.
 • Kräver mycket liten gasvolym vid provtagning (från 3 ml).
 • Dataöverföring via Ethernet, USB eller RS232.
 • Flexibel konfiguration av testprogram, t.ex. loggning av operatörens namn, produkt, satsnummer, produktlinje, etc.
 • USB-anslutning för externt tangentbord och streckkodsläsare.
 • Som tillval finns även inbyggd skrivare.

 

Teknisk specifikation för restsyremätare CheckMate 3:

 • Provtagningsvolym:
  • O2 zirkoniumsensor: 3 ml
  • O2/CO2 zirkoniumsensor: 6 ml
  • O2 elektrokemisk sensor: 5 ml
  • O2/CO2 elektrokemisk sensor: 6 ml
 • Dimensioner: 180 x 315 x 220 mm (H x B x D)
 • Vikt: 3, 7 kg
 • Mätområde: 0-100%
 • Upplösning:
  • Zirkoniumsensor: 0,001% O2 / 0,1% CO2
  • Elektrokemisk sensor: 0,1% O2 / 0,1% CO2

 

Har du någon fråga gällande val av restsyremätare? Kontakta gärna oss så hjälper vi dig att hitta en bra produkt utefter ditt behov.

 

Klicka här för att se tillbehör till CheckMate 3.

 

Dansensor CheckMate 3 headspace analyser for Modified Atmosphere Packaging

Dash gastec CM 3 EN 6 e-mail version

CM3

Våra leverantörer

Mocon/dansensor partner Ebro Xylem partner Oldham partner GMI partner Kundo partner Safenic partner Logico2 partner Sensotran partner MCQ Instruments partner