Gaslarmcentral CPS


LOADING IMAGES

Tillbehör

Gaslarmsmodul  CPS 10 gasdetektor för P-hus och tunnlar.

Gaslarmsmodul för CPS™

 

Gaslarm för parkeringsgarage och tunnlar

CPS™ är ett digitalt gaslarm avsedd för kontinuerlig övervakning av garage och parkeringshus. Systemet tar in information i realtid från varje detektor i alla zoner inom parkeringsplatsen.

När gashalten överstiger det förinställda gränsvärdet aktiveras ventilationssystemet och ett akustiskt och visuellt larm går igång.

CPS™ gaslarm använder en digital teknik som möjliggör reducerade elinstallationskostnader och tidsvinster – de detekterade signalerna mottas av kontrollenheten på mindre än en sekund i stället för minuter som i gamla modeaspirationsystem.

Dessutom kan en semiautomatisk kalibrering kontrollera systemstatus mycket snabbt.

Tekniken som används i CPS™ gaslarm gör det möjligt till kontinuerlig övervakning och kontroll av gasrisker i en anläggning. Högmodernt gaslarm med inbyggt bus-system för snabb och enkel kabeldragning.

CPS™ gaslarm minskar dina kostnader genom att optimera effektiviteten i ventilationssystem. Sådana effektivitetsvinster kan ge energibesparingar på upp till 40%.

cps

Ladda ner

Våra leverantörer

Mocon/dansensor partner Ebro Xylem partner Oldham partner GMI partner Kundo partner Safenic partner Logico2 partner Sensotran partner MCQ Instruments partner