Differenstryckgivare


LOADING IMAGES

PascalMaxx

Differenstryckgivare baserat på mätning av statisk tryck (membran). Konfiguration och kalibrering av sändaren. Idealisk för HVAC eller renrum.

Den automatiska nollpunktsjusteringen möjliggör långsiktiga stabila, exakta mätningar. Ingen slanglängdskompensation behövs.

Analog utgång och kopplingskontakt (relä), olika mätområden finns tillgängliga.

Fördelar:

  • Driftfri och långsiktig stabil tack vare automatisk nollpunktskalibrering.
  • Stor, tydlig display.
  • Lätt att konfigurera och kalibrera.
  • Skalbar analog signal: mA eller V.
  • Integrerad kopplingskontakt med konfigurerbar växlingströskelfunktion.
  • Enkel menystruktur med lösenordsskydd.

Våra leverantörer

Mocon/dansensor partner Ebro Xylem partner Oldham partner GMI partner Kundo partner Safenic partner Logico2 partner Sensotran partner MCQ Instruments partner