GasVisor


LOADING IMAGES

Sensotran

GasVisor

GasVisor är ett väggmonterat kontrollsystem med upp till 256 gasdetekteringskanaler som är enkelt att konfigurera.

De huvudsakliga funktionerna hos GasVisor är touchskärmen och dess kapacitet för flertalet sensorer. Dess möjlighet till flera ingångar samt utgångar och det smidiga användargränssnittet ger dig möjlighet till att kontrollera och konfigurera allt som du behöver för ett flertalet applikationer. Gränssnittet ger dig även möjlighet till en snabb överblick över dina sensorer då färgerna motsvarar statusen på varje kanal.

Den har utöver den konventionella 4-20mA analoga ingången även upp till fyra ModBus RS485 slingor med upp till 64 sensorer var; med möjlighet till anslutning till ett trådlöst modem för upptagning av data upp till 1 km iväg.

Utrustningen har även möjlighet till dataförvaring i dess minneskort. Du har då möjlighet till extrahering av information via dess 4-20mA-utgång samt ModBus TCP-IP-utgång.

Användningsområden:

 • Kemiska och petrokemiska anläggningar
 • Anläggningar för bränsleförvaring
 • Vattenreningsverk
 • Läkemedelsindustrin
 • Byggindustrin
 • Industriell säkerhet
 • Livsmedelsindustrin
 • Papperstillverkning
 • Kemiska industrin
 • El- och gasanläggningar
 • Raffinaderier
 • Skeppsvarv
 • Tunnlar
 • Forskningscentrar
 • Universitet

Läs mer om GasVisor på Sensotrans egna hemsida här 

 

GASVISOR-FT-EN

 

Våra leverantörer

Mocon/dansensor partner Ebro Xylem partner Oldham partner GMI partner Kundo partner Safenic partner Logico2 partner Sensotran partner MCQ Instruments partner