LeakPointer H2O


LOADING IMAGES

Mocon/Dansensor

Läckagetestare för visuell bubbeldetektering

LeakPointer H2O är en läckagetestare som möjliggör precisering även för de minsta läckagen. Utrustningen ger möjlighet att utföra visuella bubbeltest för alla typer av flexibla, styva och halvstyva förpackningar, oavsett om de är förpackade med gott om headspace-utrymme, såsom MAP-förpackningar, eller använder någon annan förpackningsmetod såsom vacuum eller skin pack.

Test utförs genom att placera förpackningen i utrustningens kammare, stänga locket och starta testet. Enhetens vacuumtryck kan även användas för att fylla kammaren med exakt rätt mängd vatten via dräneringsslangen. Justera trycket efter behov och titta efter flöden med bubblor för att identifiera och lokalisera läckage. Efter utfört test öppnas locket automatiskt och eventuellt överskott av vatten droppar tillbaka ner i behållaren.

Många bakterier, virus och parasiter trivs i vatten och det är därför viktigt med en god rengöringsrutin. Utrustningen är mycket enkel att tömma och rengöra tack vare dess dränering med quick-release-slang samt avtagbart vattenkar utan svåråtkomliga hörn, vilket gör det enkelt att hålla det hygieniskt. Slipp riskera att överfylla vattenkaret och slipp tunga lyft för att fylla eller rengöra karet med LeakPointer H2O.

Välj till en digital tryckmätare (option) för att säkerställa framgångsrika test varje gång, även för stela, platta förpackningar som inte expanderar under tryck eller förpackningar med känsliga förseglingar som inte tål höga tryck.

LeakPointer H2O kan användas som fristående lösning för täthetskontroll i produktionen, men den är även utmärkt som komplement till LeakPointer 3. Använd först LeakPointer 3 för ett oförstörande läckagetest för att sedan lokalisera läckagets exakta position med Leakpointer H2O.

Teknisk specifikation:

  • Storlek vattenkar: 400 x 400 x 150 mm
  • Volym : ~25 liter
  • Tid att fylla (med vacuumtryck): upp till 1 minut
  • Vacuumtryck: -50 till -800 mbar
  • Dimensioner (öppet lock): 526 x 640 x 720 mm
  • Vikt: 22 kg
  • Lufttillförseltryck: 6-7 bar
  • Anslutning: Ø6/4mm slang, DIN ISO 8573-1:2010 [4:4:3]
  • Standarder: ASTM D3078

Leakpointer H2O_EN

PDF

Våra leverantörer

Mocon/dansensor partner Ebro Xylem partner Oldham partner GMI partner Kundo partner Safenic partner Techik partner Novasina partner MCQ Instruments partner