MAP Mix 9001


LOADING IMAGES

Mocon/Dansensor

Manuell gasblandare

Gasblandare MAP Mix 9001 är en proportionell 2- och 3-gasblandare som används för att manuellt blanda gas för ett utflöde på mellan 20-400 liter per minut.

MAP Mix 9001 möter kraven från det industriella segment där gasblandare är monterade på andra maskiner, såsom förpackningsmaskiner eller som en del i andra industriella processer.

Dansensors gasmixers baseras på en proportionell gasmixningsprincip vilket garanterar att fluktuationer i inloppstrycket inte påverkar mixerns noggrannhet. Skulle dock inloppstrycket sjunka för mycket och gasmixern inte kan kompensera för detta så notifieras operatören genom att ett akustiskt alarm går igång eller att maskinen stoppas av mixerns larmsignal.

  • Kompakta
  • Driftsäkra
  • Många flödesstorlekar
  • I utförande för blandning av 2 eller 3 gaser
  • För flöden på 20-400 L/min
  • Finns för både flödes- och djupdragande förpackningsmaskiner
Dash gastec MMME EN 10 e-mail version

Ladda ner

Våra leverantörer

Mocon/dansensor partner Ebro Xylem partner Oldham partner GMI partner Kundo partner Safenic partner Logico2 partner Sensotran partner MCQ Instruments partner