UT 750


LOADING IMAGES

NFC-tagg för användare

UT 750 kan tilldelas användare av termometer TLC 750 NFC. Användaren scannar taggen innan mätning och på detta sätt identifierar TLC 750 vem som utför mätningen. Informationen länkas till mätdatan som förs in i programvaran, vilket ger full koll på vem som utfört vilka mätningar.

Kan kombineras med positionstagg LT 750.

Kräver termometer TLC 750 med NFC-chip.

Våra leverantörer

Mocon/dansensor partner Ebro Xylem partner Oldham partner GMI partner Kundo partner Safenic partner Logico2 partner Sensotran partner MCQ Instruments partner