Winlog.web


LOADING IMAGES

Profesionell programvara

Profesionell version av internet och lokalt nätverksbasanvändning av EBI-25 loggrar.

  • Webbaserad klient/serverlösning mätdata kan utvärderas på alla PC-
    och smartphones via internet eller anslutna till det lokala nätverket.
  • Mycket flexibel och bred larmhantering, larmmeddelanden på användardefinierade
    villkor, larmmeddelande via e-post, visuellt och hörbart larm via det grafiska användargränssnittet.
  • Anslutning av gränssnittet IF 400 via USB och Ethernet.
  • FDA 21 CFR Part 11 datasäkerhetsfunktion.
  • Hantering av större datamängder.
  • IQ / OQ-dokumentation för att kvalificera systemet finns tillgänglig.

Våra leverantörer

Mocon/dansensor partner Ebro Xylem partner Oldham partner GMI partner Kundo partner Safenic partner Logico2 partner Sensotran partner MCQ Instruments partner