Villkor för kontaktformulär

Genom att skicka godkänner du att vi lagrar dina uppgifter enligt dataskyddslagen (GDPR). Vi kommer aldrig lämna ut dina uppgifter till någon och du kan alltid begära att få de raderade från vårt register. Du kan närsomhelst begära att få se vilken information vi lagrar om dig.

Du godkänner också att vi skickar riktade e-postmeddelanden och sms till angiven e-postadress och telefonnummer. Du kan närsomhelst begära att få avsluta detta.

För en fullständig beskrivning av vår personuppgiftspolicy, hur vi förhåller oss till GDPR och vilka uppgifter du accepterar att vi sparar, följ denna länk.

 

Våra leverantörer

Mocon/dansensor partner Ebro Xylem partner Oldham partner GMI partner Kundo partner Safenic partner Logico2 partner Sensotran partner MCQ Instruments partner