Publicerat 23 september 2022
Uppdaterad 21 oktober 2022

Kontroll av försegling för att undvika läckage

Kundnöjdheten beror helt och hållet på hur bra din produkt behåller dess smak och utseende mellan producent och konsument. Om förseglingen på förpackningen är bristfällig påverkar det produktens hållbarhet negativt. Det kan i sin tur påverka era kunders nöjdhet. Om inte produkten uppfyller kundens förväntningar föreligger det en stor risk att kunden inte ger ditt företag en ny chans och därför slutar köpa dina produkter. Ett misslyckande med försegling kan därför skada ditt varumärkes anseende allvarligt.

Den fulla upplevelsen med smak, lukt och utseende av förpackning är alla vitala delar av hur ditt varumärke upplevs. Att då i tid upptäcka läckage är avgörande för att denna upplevelse ska bli så bra som möjligt. Tester av förpackningar med försegling- och läckagekontroller minimerar därmed risken att kunden får en förpackning som inte lever upp till förväntningarna.

Syrenivå i förpackning över tid

Dansensors LeakPointer 3 och LeakPointer 3+ upptäcker eventuella läckage. De är väldigt känsliga och kan upptäcka mycket små läckage ner till 50 μm. Vi har sammanställt en lista över riktlinjer för hur du kontrollerar din försegling, löser eventuella problem samt bibehåller kundnöjdhet och ditt varumärkes anseende.

Om du vill du veta mer om hur du optimerar din försegling och undviker läckage så kan du ladda ner vår guide gratis.
Tryck här för att ladda ner vår gratis EGUIDE


Våra leverantörer

Mocon/dansensor partner Ebro Xylem partner Oldham partner GMI partner Kundo partner Safenic partner Logico2 partner Sensotran partner MCQ Instruments partner