Publicerat 26 augusti 2022

Scanpack 2022

PROREG kommer att befinna sig på förpackningsmässan ScanPack 2022 vid monter B08:79.

Vad är ScanPack

ScanPack är norra Europas mest spännande mötesplattform för förpackningsindustrin. Vid mässan möts 450 utställare och besökare från 55 länder för att diskutera sina senaste projekt, knyta nya kontakter, göra affärer och för att ta del av de senaste nyheterna inom förpackningsbranschen. Senaste gången ScanPack anordnades år 2018 var det över 17 000 besökare. I år kommer mässan äga rum vid Svenska Mässan i Göteborg mellan den 4-7 oktober.

PROREG under mässan

Vid vår monter kommer vi visa upp flera av våra nyheter samt andra utrustningar. Det kommer självklart finnas representanter från företaget på plats som kommer kunna svara på eventuella frågor som uppkommer. Vi befinner oss vid monter nummer B08:79. Hoppas vi ses där!


Våra leverantörer

Mocon/dansensor partner Ebro Xylem partner Oldham partner GMI partner Kundo partner Safenic partner Logico2 partner Sensotran partner MCQ Instruments partner