Publicerat 5 december 2019
Uppdaterad 4 februari 2020

ATEX är en förkortning av det franska uttrycket “AThmosphéres EXplosibles” som betyder explosionsfarlig miljö. En explosionsfarlig miljö är en blandning av luft och brandfarlig gas eller partiklar som vid antädning sprider sig till hela den oförbrända blandningen.


Våra leverantörer

Mocon/dansensor partner Ebro Xylem partner Oldham partner GMI partner Kundo partner Safenic partner Techik partner Novasina partner MCQ Instruments partner