Publicerat 5 december 2019
Uppdaterad 3 augusti 2021

ATEX är en förkortning av det franska uttrycket “AThmosphéres EXplosibles” som betyder explosionsfarlig miljö. En explosionsfarlig miljö är en blandning av luft och brandfarlig gas eller partiklar som vid antändning sprider sig till hela den oförbrända blandningen.

Klicka här för att ladda ner vår kompletta ATEX-guide.


Våra leverantörer

Mocon/dansensor partner Ebro Xylem partner Oldham partner GMI partner Kundo partner Safenic partner Logico2 partner Sensotran partner MCQ Instruments partner