Publicerat 5 december 2019
Uppdaterad 6 december 2019

Det beror på gasens densitet. Vanlig luft brukar betecknas som densitetstal 1. Gaser med högre densitetstal (tyngre) än luften sjunker mot marken medan gaser med lägre densitetstal än 1 stiger. Du kan läsa mer om några olika gaser och dess densitetstal i följande inlägg.


Våra leverantörer

Mocon/dansensor partner Ebro Xylem partner Oldham partner GMI partner Kundo partner Safenic partner Logico2 partner Sensotran partner MCQ Instruments partner