Publicerat 22 mars 2019

I miljöer där risk för gasförgiftning eller andra konsekvenser orsakade av farliga gasnivåer krävs ett lämpligt och stabilt gaslarm med en korrekt installation. Nedan går att läsa om lagar och direktiv vid arbete i miljöer med risker relaterade till gas.

Föreskrifter från Arbetsmiljöverket

AFS 1997:7: AFS 1997:7

AFS 2003:3 (explosionsfarlig miljö): AFS 2003:3

AFS 2009:2 (83 § – 86 § om utrymningslarm) AFS 2009:2

AFS 2011:19 (kemiska arbetsmiljörisker): AFS 2011:19

AFS 2015:7 (hygieniska gränsvärden): AFS 2015:7

Föreskrift från Statens räddningsverk

SRVFS 2004:7 (explosionsfarlig miljö och brandfarlig gas och vätska): SRVFS 2004:7

Vi har ett stort utbud av både portabla och stationära gaslarm. Vi bistår dessutom med underhåll och kalibrering av larmen. Kontakta oss så hjälper vi er att välja ett lämpligt gasvarningssytem för just er verksamhet.


Våra leverantörer

Mocon/dansensor partner Ebro Xylem partner Oldham partner GMI partner Kundo partner Safenic partner Logico2 partner Sensotran partner MCQ Instruments partner