Publicerat 3 juni 2019
Uppdaterad 2 oktober 2019

Utrustningen är specifikt framtagen för livsmedelsindustrin och fyller en viktig funktion i att kvalitetssäkra förpackningarna då läckage kan innebära dyra produktreturer och vara förödande för varumärket.

LeakPointer 3 är marknadens snabbaste off-line läckagetestare men kompromissar inte med precisionen utan kan detektera läckage ner till 50 mikron (µm). LeakPointer 3+ med en större kammare kan dessutom testa flera förpackningar åt gången eller väldigt stora förpackningar.

Läs mer om LeakPointer 3 här.

 

Leakpointer 3 / 3+


Våra leverantörer

Mocon/dansensor partner Ebro Xylem partner Oldham partner GMI partner Kundo partner Safenic partner Logico2 partner Sensotran partner MCQ Instruments partner