Publicerat 29 augusti 2019

Förläng hållbarheten med MAP

Ersätt syret i förpackningen

Vid användning av MAP i förpackningsprocessen sprutas en gasblandning in i headspace-utrymmet i förpackningen (tomrummet i förpackningen som inte upptas av produkten). Gasen som tillsätts består vanligtvis av syre (O2), koldioxid (CO2) och kväve (N2). Detta eftersom vanlig luft som vi andas tillåter bakterier och mögelsvampar att växa. När vanlig luft ersätts med en gasblandning, modifierad atmosfär, avstannar bakteriebildningen och gör att produktens hållbarhet förlängs.

Olika gasblandningar

Gasblandningen varierar beroende produkt som paketeras. Till exempel är det en annorlunda gasblandning till färskt kött än vad som används till bröd, ost eller kaffe. För att få rätt blandning av gaser används en gasmixer som ser till att gasblandningen som går ut i förpackningen är korrekt.

Koldioxid (CO2)

Väldigt få produkter klarar att förpackas med endast en gas, utan behöver en blandning av syre, kväve och koldioxid. Men om vi tittar på produkter där en enskild förpackningsgas är dominerande så kan vi plocka ut några. Till exempel kolsyrade läskedrycker, hårda ostar, bageriprodukter och rå kyckling behöver en övervägande del CO2 i förpackningen för att hållas färska.

Kväve (N2

Bland produkter som kräver en övervägande del kvävgas hittar vi bland annat torkade matprodukter, rivna och mjuka ostar, flytande mat och drycker samt färsk frukt och grönt.

Syre (O2)

En tredje grupp är produkter som behöver en gasblandning med en hög syrehalt. Denna består av inälvor som hjärta, lever, tunga och njure. Även rått styckat rött kött bör förpackas med en hög syrehalt.

För en detaljerad beskrivning över vilken gasblandning som lämpar sig bäst för en viss produkt rekommenderar vi nedanstående guide.

Guide gasblandning MAP

Läckagetest

Paketering med MAP kombineras fördelaktigt med läckagetestning av produkterna för att säkerställa att den modifierade atmosfären i förpackningen inte läcker ut och ersätts av vanlig luft.

Vi har mångårig expertis inom MAP och bistår gärna med hjälp och konsultation. Kontakta oss så hjälper vi er förlänga hållbarheten på era produkter.


Våra leverantörer

Mocon/dansensor partner Ebro Xylem partner Oldham partner GMI partner Kundo partner Safenic partner Logico2 partner Sensotran partner MCQ Instruments partner