IMD-II-serien


LOADING IMAGES

Techik

Transportbandbaserad metalldetektor

Baserat på samma teknologi som IMD-I-serien. IMD-II-serien utökar funktionerna till att även omfatta fasspårning, produktspårning, autobalanserad kalibrering samt fördelen som uppnås med den behandlade spegelytan i rostfritt stål etc., som kraftigt förbättrar känslighet och stabilitet hos utrustningen.

Funktioner:

  • Fasspårningsfunktion, som innebär hög förmåga att upprätthålla stabilitet och hög känslighet genom utnyttjande av fasers olika delar.
  • Produktspårningsfunktion som automatiskt justerar och kompenserar för avsökning av varierande produkter.
  • Auto-balanserad kalibreringsfunktionen, som säkerställer service och livslängden på maskinen.

Våra leverantörer

Mocon/dansensor partner Ebro Xylem partner Oldham partner GMI partner Kundo partner Safenic partner Logico2 partner Sensotran partner MCQ Instruments partner