Publicerat 30 januari 2020

MFC står för “Mass Flow Controller” och är en blandare av gaser eller vätskor. De arbetar vanligtvis i spannet mellan 10-90% av dess gasflödeskapacitet eftersom den då uppnår den högsta noggrannheten. Läs mer om MFC här (på engelska).


Våra leverantörer

Mocon/dansensor partner Ebro Xylem partner Oldham partner GMI partner Kundo partner Safenic partner Logico2 partner Sensotran partner MCQ Instruments partner