Publicerat 13 juli 2021

MAP är förkortning för “Modified Atmosphere Packaging”, på svenska Modifierad Atmosfär Paketering. Med MAP menas att man ersätter vanlig luft i förpackningar för att förlänga hållbarheten på produkten.


Våra leverantörer

Mocon/dansensor partner Ebro Xylem partner Oldham partner GMI partner Kundo partner Safenic partner Logico2 partner Sensotran partner MCQ Instruments partner