Röntgen

Techik logo.

Röntgenutrustning

Med en röntgen kan man upptäcka fler främmande föremål än bara metall. Med en avancerad programvara för bildbehandling analyseras röntgenbilderna automatiskt. Programmet kan analysera om produkten innehåller främmande föremål, placering i förpackningen och om delar av eller hela innehållet saknas.

Vi hjälper gärna till med konsultation och rådgivning. Kontakta oss på info@proregcontrol.se eller 08-774 05 90 så hjälper vi er!

Våra leverantörer

Mocon/dansensor partner Ebro Xylem partner Oldham partner GMI partner Kundo partner Safenic partner Logico2 partner Sensotran partner MCQ Instruments partner