Publicerat 5 december 2019

Det finns en mängd farliga gaser som dels kan orsaka kvävning, förgiftning och förstöra kroppens organ, men vissa gaser är även en risk för lokaler och egendom eftersom de t.ex. är brandfarliga. Vissa gaser förekommer naturligt i vanlig luft, men i för stor koncentration blir den farlig. Till exempel består luften till 78% av kväve (N2) men om kvävgashalten blir för hög orsakas syrebrist. Läs mer om olika farliga gaser här.


Våra leverantörer

Mocon/dansensor partner Ebro Xylem partner Oldham partner GMI partner Kundo partner Safenic partner Logico2 partner Sensotran partner MCQ Instruments partner